Terkini

Mengapa RUU perlu dipersetujui kerajaan?

Sejumlah 2.7 juta nyawa mampu diselamatkan daripada kematian disebabkan penyakit berkaitan aktiviti merokok sekiranya penguatkuasaan Rang Undang-undang (RUU) Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023 atau lebih dikenali sebagai RUU Generasi Penamat Rokok (GEG) berkuat kuasa.

Selain daripada mengelak kematian, rang udang-udang ini juga membantu kerajaan menjimatkan kos rawatan yang bakal ditanggung akibat penyakit EVALI atau E-Cigarette or Vaping. Penyakit kronik yang berpunca daripada kandungan bahan kimia berbahaya dalam asap rokok.

Sebanyak RM8.77 bilion bagi pengguna rokok konvensional dan sebanyak RM369 juta bagi pengguna rokok elektronik bakal dijimatkan.

Namun sehingga kini, penguatkuasaan RUU Generasi Penamat ditangguhkan sehingga Laporan Berkala dibentangkan di Parlimen pada tahun 2025. 

Jawatankuasa Pilihan Khas Kesihatan (JKPK) bersetuju dengan peruntukan Generasi Penamat Rokok, namun bersetuju pendekatan secara berfasa dilaksanakan  sebagaimana pelaksanaan di New Zealand. 

Adakah penguatkuasaan RUU menjejaskan peluang pelaburan, menjejaskan pendapatan perniagaan dalam industri ? Menganiaya peniaga Bumiputera serta peniaga kecil? 

Sepatutnya kita tidak perlu berkrompomi apabila ia melibatkan isu kesihatan rakyat.

Jumlah pengguna yang tinggi telah direkodkan. Sebanyak 5 juta pengguna rokok konvensional dan 1.2 juta pengguna rokok elektronik. Mereka ini tidak tergolong dalam kumpulan Generasi Penamat Rokok dan yang tidak dilarang untuk merokok. 

Kutipan cukai tidak akan berkurangan bagi tempoh masa lebih kurang 50 tahun berdasarkan jumlah pengguna dan tempoh jangka hayat mereka.

Syor Jawatankuasa Pilihan Khas Kesihatan  telah disiarkan melalui Laporan Prosiding Mesyuarat Jawatankuasa Pilihan Khas Kesihatan (Kertas DR.8 Tahun 2023) di laman sesawang Parlimen pada 10 Oktober 2023.

Pelbagai

Scroll to Top